Sistem management de mediu

Sistem management de mediu


Certificarea ISO 14001, aplicabilă organizaţiilor de toate tipurile şi mărimile, asigură un mecanism dinamic în vederea dezvoltării unui sistem de management de mediu eficace. ProtectiaMediului.NET oferă o certificare acreditată şi recunoscută la nivel internaţional.

Mediul reprezintă o miză majoră pentru toate intreprinderile. De asemenea este un criteriu de alegere al clienţilor şi al cumpărătorilor.

Implementarea unui Sistem de Management al Mediului (SMM), reprezintă angajarea într-un demers de îmbunătăţire continuă pentru minimizarea impactului asupra mediului, respectarea cerinţelor legale şi gestionarea bugetului.

Prin certificarea ISO 14001, veţi obţine recunoaşterea angajamentului şi a eforturilor dumneavoastră în materie de management al mediului. Fiind aplicat în mod voluntar, acest demers susţine strategia şi convingerile dumneavoastră în materie de dezvoltare durabilă.

ISO 14001 este singurul standard recunoscut pe plan internaţional ca Sistem de Management al Mediului.