Raportari de mediu

Raportari catre autoritatile de mediu


In conformitate cu legislatia in vigoare sunt obligati sa faca raportarile:

  • operatorii economici care introduc pe piaţă produse ambalate (producatori sau importatori) sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepţia ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor pe care aceştia le introduc pe piaţa naţională;
  • operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţă;
  • operatorii economici care introduc pe piaţă ambalaje de desfacere (producatori sau importatori) sunt responsabili pentru deşeurile generate de respectivele ambalaje.


Atentie

Nedepunerea la termen a declaratiilor catre AFM constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei la 5000 lei / declaratie