Analize si evaluari de mediu

Analize si evaluari de mediuBilant de mediu (nivel 0, I, II) pentru stabilirea si cuantificarea gradului de conformare al calitatii componentelor de mediu potential afectate de activitatile derulate de agentii economici prezentarea programelor de conformare, in scopul obtinerii autorizatiilor de mediu necesare functionarii instalatiilor/unitatilor economice, privatizarii/vanzarii de active, incetarii activitatilor

Studii de evaluare a impactului indus asupra calitatii mediului in scopul obtinerii acordului de mediu necesar realizarii noilor investitii sau la dezafectarea unor obiective economice

Studii de evaluare a riscului ecologic (identificarea pericolelor, probabilitatea aparitiei acestora si amploarea efectelor)

Elaborarea Bilanturilor de solventi si a schemei de reducere a emisiilor de COV-uri pentru obiectivele a caror activitate intra sub incidenta HG 699/2003 privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii, cu modificarile si completarile ulterioare

Investigatii in teren pentru stabilirea calitatii solului, panzei freatice evaluarea gradului de afectare a calitatii ca urmare a derularii activitatilor si/sau stabilirea starii de referinta a calitatii (in realizarea documentatiilor de mediu pentru promovarea de noi investitii, dezafectarea unor obiective economice, vanzarea de active sau sistarea activitatilor)

Evaluarea efectelor induse asupra calitatii ecosistemelor acvatice si apei subterane de evacuarea efluentilor de ape uzate in emisarii naturali si identificarea riscurilor induse de acumularea si/sau dispersia poluantilor

Studii de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului in scopul cuantificarii prejudiciilor aduse acestora si stabilirii responsabilitatii pentru refacerea mediului geologic stabilirea poluantilor in mediul geologic si delimitarea spatiala a acestora, relatia poluantilor cu matricea mediului geologic

Determinarea periculozitatii deseurilor prin investigarea calitatii acestora si realizarea testelor de levigare pentru stabilirea claselor de depozit in care pot fi acceptate deseurile in conformitate cu cerintele Ord. MMGA nr. 95/2005

Monitorizarea calitatii componentelor de mediu APA (uzata, subterana, de suprafata) si SOL in concordanta cu prevederile Programelor de Conformare ale societatilor.

Studii de modelare matematica a dispersiei poluantilor in aerul atmosferic.

Studii de modelare matematica a nivelului de zgomot.

Analize de mediu (aer, apa, poluare, sol, deseuri,etc.)