Gestiunea si managementul deseurilor

Gestiunea sau managementul deseurilor

In conformitate cu prevederile Legii nr. 211/25.11.2011, art. 22, alin.3, detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri „au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane”. Conform alin. 4 „Persoanele desemnate, prevazute la alin. 3, trebuie sa fie instruite în domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”.


ProtectiaMediului.NET preia responsabilitatea gestiunii deseurilor conform Legii 211/2011 in cadrul companiei dvs. si va pune la dispozitie un specialist in managementul deseurilor a carui activitate va presupune:


  • Identificarea, caracterizarea si codificarea deseurilor, intocmirea si pastrarea evidentei deseurilor;
  • Gestionarea deseurilor si, in special, a anumitor categorii reglementate prin acte normative speciale: uleiurile uzate, bateriile si acumulatorii uzati, deseurile de echipamente electrice si electronice, deseurilor periculoase, etc.;
  • Completarea la zi in cadrul operatorului economic a evidentei gestiunii deseurilor;
  • Raportarea catre institutiile abilitate a informatiilor privind gestiunea deseurilor, conform legislatiei in vigoare;
  • Consiliere pentru va putea realiza obiectivele de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje;
  • Intocmirea Programului de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri;


Atentie

Nedesemnarea unei persoane constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei