Documentatii de mediu

Documentatii necesare pentru obtinerea actelor de reglementare

Intelegem cat de pretios este timpul si de aceea ProtectiaMediului.NET vine in sprijinul Dvs pentru:

 • Stabilirii necesitatii Autorizatiei de mediu in functie de activitatile desfasurate;
 • Identificarea Autoritatii cu atributii in emiterea Autorizatiei de mediu;
 • Intocmirea Documentatiei tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de mediu;
 • Inregistrarea societatii dv. in Sistemul integrat de mediu de pe site-ul ANPM;
 • Publicarea anunturilor specifice de mediu;
 • Identificarea neconformitatilor in ceea ce priveste amplasamentul;
 • Reprezentarea societatii dv. in relatia cu autoritatile de control;
 • Activitati de monitorizare solicitate prin Autorizatia de mediu: identificarea laboratoarelor acreditate in vederea efectuarii analizelor de apa, aer, sol, zgomot si vibratii.
 • Constituirea si mentinerea unui dosar cu evidenta deseurilor generate, in conformitate cu prevederile din Autorizatia de mediu.

Avizul de mediu


Avizul de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul supus adoptarii, conform prevederilor art.2 din OUG nr. 195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.
Solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru planuri si programe este obligatorie pentru adoptarea planurilor si programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.
Documentul este emis in scopul cunoasterii impactului asupra mediului de catre partile implicate in tranzactie si asumarii responsabilitatilor privind protectia mediului.

Cand se solicita avizul de mediu?

Avizul de mediu este obligatoriu in urmatoarele situatii:

 • La schimbarea titularului unei activitati cu impact asupra mediului;
 • La modificarea sau incetarea activitati cu impact asupra mediului;
 • La vanzare de actiuni;
 • La vanzari de active;
 • La fuziune;
 • La divizare;
 • La concesionare;
 • La dizolvare urmata de inchidere;
 • La lichidare in conditiile legii.

Acordul de mediu


Acordul de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect. Acordul de mediu reprezinta decizia autoritatii competente pentru protectia mediului, care da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul. Acordul de mediu este un act tehnico-juridic eliberat in scris prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului, din punct de vedere al protectiei mediului. Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

Cand se solicita acordul de mediu ?
Acordul de mediu se solicita pentru proiecte de investitii noi sau la modificarea celor existente, inclusiv pentru proiecte de dezafectare, aferente activitatilor si/sau instalatiilor cu impact asupra mediului.

Autorizatia de mediu


Orice societate / entitate economica are nevoie de Autorizaţie pentru Mediu in baza codului CAEN a activităţii prestate (autorizat de către ORC în Certificatul Constatator de autorizare), conform Anexei nr.1 din Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu din Ordinul MMDD nr. 1798 din 19.09.2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu. - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare a unei activitati existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune.
Desfasurarea activitatilor existente precum si inceperea activitatilor noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului se realizează numai in baza autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu.